Αποτυπώσεις - Χαράξεις

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΞΕΙΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το γραφείο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ακρίβειας τοπογραφικά όργανα και μπορεί να αναλάβει εργασίες τόσο κατά τη φάση της μελέτης ενός έργου όσο και κατά το στάδιο της κατασκευής.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

Εργασίες αποτύπωσης, προκειμένου να συλλεχθούν τα στοιχεία και να εξαχθούν οι πληροφορίες, που χρειάζονται για τον έλεγχο της υλοποίησης ενός του τεχνικού έργου, σε όλα τα στάδια κατασκευής του.

Αποτύπωση εδάφους έργου,

Αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών σε όλα τα στάδια,

Αποτύπωση και επιμέτρηση οικοδομής στα διάφορα στάδια υλοποίησης της,

Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτιρίων

Αποτυπώσεις οικοπέδων με όλες τις υφιστάμενες κατασκευές, για εργασίες  ρύθμισης βάσει του ν. 4014/2011

Εργασίες χάραξης, προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά οποιαδήποτε κατασκευή χρήζει ακριβούς τοποθέτησης στο χώρο και βασίζεται σε τεχνικά σχέδια που χρειάζεται να μελετηθούν προσεκτικά.

Χάραξη ορίων οικοπέδων

Χάραξη θεμελίωσης κατασκευών

Χάραξη φωτοβολταϊκών πάρκων

 

Εξοπλισμός Αποτυπώσεων-Χαράξεων

1) Γεωδαιτικός Σταθμός: LEICA TCR805ultra , 5'' total station, reflect 

Μέγιστη Απόσταση (σε κυκλικό ανακλαστήρα) 3500 m

Ακρίβεια EDM (με πρίσμα) 5 mm & 2 ppm 
Ακρίβεια EDM (χωρίς ανακλαστήρα)  0–500 m    2 mm + 2 ppm

                                                                  >500m       4 mm + 2 ppm

2) Ηλεκτρονικός χωροβάτης: LEICA SPRINTER 150M, electronic level

   Σταδία Leica barcode GSS111 5m

3) Δορυφορικός Δέκτης (GPS):

   - GS15 Smart Antenna "Performance"

   - GS14 3.75G & UHF Performance
   - CS15 3.5G Field Controller

4) GPS χειρός Garmin etrex vista

5) Laser Αποστασιόμετρο LEICA D5
   Μέτρηση 100 m χωρίς φύλλο στόχου

   και 200m χρησιμοποιώντας ένα φύλλο στόχου

Εξοπλισμός Εκτυπώσεων σχεδίων

6) Plotter HP Designjet 510 42" A0

 

Θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας εργασία και ανταγωνιστικές τιμές.

 Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφόρηση και ενημέρωση.