Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ)

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) επιτρέπουν την καταχώριση πληροφορίας σε χάρτες, την οργάνωση της πληροφορίας σε σχέση με τον χώρο και την αναζήτηση δεδομένων σε αυτόν. Παραδείγματα χρήσης ΓΣΠ σε καθημερινή χρήση υπάρχουν πολλά, όπως το Google Maps όπου είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή.

Έτσι τα ΓΣΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

- την καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας,

- την χωροθέτηση νέων υπηρεσιών (π.χ. την χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων),

- την εύρεση βέλτιστων διαδρομών (π.χ. για την καθαριότητα),

- τον έλεγχο των οχημάτων μέσω GPS κλπ.

- την εύρεση βέλτιστης διαδρομής

Το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην οργάνωση της χωρικής πληροφορίας σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε λογισμικό ανοικτού κώδικα (opensource) το οποίο είναι δωρεάν στην αγορά και στην χρήση του χωρίς όμως να υστερεί σε δυνατότητες από αντίστοιχο εμπορικό λογισμικό. Έτσι μπορούμε και παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε πολύ λογικές τιμές, χωρίς να υποχρεώνεται ο πελάτης στο κόστος αγοράς πανάκριβων λογισμικών.