ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η περιοχή που βρίσκεται η ιδιοκτησία μου «μπήκε» στο κτηματολόγιο, πρέπει να κάνω κάτι;

Όπως θα ενημερωθείτε και από τους αρμόδιους φορείς, θα κληθείτε να υποβάλλεται δήλωση ιδιοκτησίας στο οικείο γραφείο κτηματογράφησης που έχει ανοίξει στην περιοχή σας, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την ιδιοκτησία σας (συμβόλαια, διαθήκες, πιστοποιητικά, κα). Προς αποφυγήν άσκοπης ταλαιπωρίας, είναι προς το συμφέρον σας, μαζί με τα παραπάνω, να προσκομίσετε και ένα πρόσφατο, εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα τις ιδιοκτησίας σας ώστε να διασφαλιστείτε κατά το δυνατόν, προλαμβάνοντας ενδεχόμενα λάθη τα οποία, δυνητικά θα σας κοστίσουν περισσότερο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή της δήλωσης για λογαριασμό σας στην οποία θα επισυνάπτεται και το απαραίτητο εξαρτημένο τοπογραφικό  διάγραμμα κατ εφαρμογή του συμβολαίου ώστε να διασφαλιστούν κατά το δυνατόν, τα έννομα συμφέροντά σας.

 

Άκουσα ότι σε λίγο καιρό η περιοχή μου θα «μπεί» στο κτηματολόγιο, πρέπει να κάνω κάτι;

Είναι προς το συμφέρον σας να λύσετε τυχούσες εκκρεμότητες που αφορούν στα ιδιοκτησιακά σας προτού επικυρωθεί ή ακόμη καλύτερα προτού ξεκινήσει η διαδικασία του κτηματολογίου. Όσο πιο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα, τόσο καλύτερα για εσάς. Το ίδιο ισχύει και για τα όρια της ιδιοκτησίας σας: όσο πιο σαφή και ευδιάκριτα είναι, τόσο μικρότερες πιθανότητες υπάρχουν να αποδοθούν λάθος κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την εφαρμογή των ορίων της ιδιοκτησίας σας βάσει του ανάλογου συμβολαίου αλλά και τη γενικότερη παροχή τεχνικών συμβουλών και όπου αυτό χρειαστεί, σε συνεργασία με το νομικό μας συνεργάτη, την υποστήριξη σας με σκοπό την αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων σας.

 

Πότε θα «μπεί» στο κτηματολόγιο η περιοχή που με ενδιαφέρει;

Αρμόδιος φορέας για την ανακοίνωση των, «υπό κτηματογράφηση» περιοχών όπως ονομάζονται, είναι η Κτηματολόγιο Α.Ε..Τα ανάλογα στοιχεία αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο, δηλαδή εδώ.

Αν η περιοχή που σας ενδιαφέρει δεν βρίσκεται σε κάποιον από τους παραπάνω πίνακες, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

 

Έχω τοπογραφικό, αυτό του συμβολαίου, με καλύπτει;

Εξαρτάται. Αν το τοπογραφικό σας δεν είναι πρόσφατο τότε είναι πιθανό να  μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου και στην οποία τελικά θα βασιστεί το κτηματολόγιο. Επίσης, είναι προς το συμφέρον σας, ειδικά αν το οικόπεδο-αγροτεμάχιο σας δεν είναι περιφραγμένο να προσκομίσετε ένα σχέδιο, εξαρτημένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.  Καλό είναι , να γίνει κατανοητό ότι η ανάδοχος εταιρία που έχει αναλάβει τη σύνταξη του κτηματολογίου στην περιοχή, έχει να διαχειριστεί έναν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων και ως εκ τούτου , όσο καλή διάθεση και να υπάρχει, οι δύσκολες περιπτώσεις θα τεθούν σε δεύτερη μοίρα. Με πιο απλά λόγια, αν ο γείτονας προσκομίσει ένα τοπογραφικό διάγραμμα πληρέστερο από το δικό σας ενδέχεται να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

Το γραφείο μας, εκτός από τη σύνταξη ενός ορθού Τοπογραφικού Διαγράμματος που αποτελεί και την καλύτερη λύση, έχει τη δυνατότητα ελέγχου του δικού σας σχεδίου ώστε αν αυτό σας καλύπτει και σας διασφαλίζει, να μην επιβαρυνθείτε με επί πλέον έξοδα ενός νέου τοπογραφικού.

 

Μου ήρθε ένα χαρτί στο σπίτι από το κτηματολόγιο, τι είναι αυτό;

Μάλλον πρόκειται για την ειδοποίηση της έναρξης της διαδικασίας της ανάρτησης. Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προς το συμφέρον σας να πάτε στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται η ιδιοκτησία σας και να ενημερωθείτε από τους υπευθύνους. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με όσα αναγράφονται έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τη διαφωνία σας εγγράφως καταθέτοντας, όπου αυτό δικαιολογείται, ένσταση επί των αναρτημένων στοιχείων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου προκύψει κατά τη διαδικασία των ενστάσεων.

Το κτηματολόγιο δείχνει μικρότερο το οικόπεδό  μου, έχω πρόβλημα; τι μπορώ να κάνω;

Καταρχήν, είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του Κτηματολογίου στην περιοχή όπου ενδιαφέρεστε, γεγονός που θα υποδείξει και την ανάλογο τρόπο δράσης από πλευράς σας.  Δύο είναι οι περιπτώσεις: πρώτον, η περιοχή να βρίσκεται υπό κτηματογράφηση και ειδικότερα στη διαδικασία των ενστάσεων και  δεύτερον, στην περιοχή να λειτουργεί κανονικά το Κτηματολόγιο. Στη μεν πρώτη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης στο οικείο γραφείο κτηματογράφησης ενώ στη δεύτερη η υπόθεση εξετάζεται πλέον στα αρμόδια δικαστήρια. Ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι προδιαγραφές σύνταξης του κτηματολογίου επιτρέπουν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων του συμβολαίου και των αναρτημένων αποτελεσμάτων οι οποίες καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία και εξαρτώνται από ορισμένες παραμέτρους. Είναι λοιπόν πιθανό, η διαφορά στα νούμερα που παρατηρήσατε να μην συνιστά τελικά πρόβλημα για εσάς. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι πριν κινηθεί η οποιαδήποτε διαδικασία, να μελετηθεί το ζήτημα από αρμόδιο Μηχανικό ο οποίος θα σας συμβουλέψει αναλόγως. Επίσης, ζητήματα όπως αυτό καλό είναι να επιλύονται στον χρόνο που δίνεται η αντίστοιχη δυνατότητα μιας και το κόστος της διαδικασίας είναι κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με μια ενδεχόμενη, μελλοντική διαδικασία, εν προκειμένω αυτή της δικαστικής οδού.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον έλεγχο και την υποστήριξή σας και στις δύο περιπτώσεις: σύνταξη και υποβολή του φακέλου της ένστασης κατά την πρώτη διαδικασία και σύνταξη τεχνικής έκθεσης ικανής να σταθεί και να σας δικαιώσει.