Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά γραφεία

2014-11-24 13:17

 

Τα υποθηκοφυλακεία θα λειτουργούν ως μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης  κατά την επίσκεψή του στο μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο Πειραιά.

Ανακοίνωση Υ.ΠΕ.ΚΑ.

Σύμφωνα με το ν.2664/98, την υποστήριξη του έργου των κτηματολογικών γραφείων που λειτουργούν σε έμμισθα υποθηκοφυλακεία έχει αναλάβει η ΕΚΧΑ, που καταβάλει την δαπάνη για την στέγαση, τα λειτουργικά έξοδα και την εκπαίδευση προσωπικού, ενώ παρέχει και την υλικοτεχνική υποδομή.

Το Κτηματολογικό γραφείο Πειραιώς, μαζί με αυτό της Θεσσαλονίκης, έχουν επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του οριστικού κτηματολογικού γραφείου, μέσα στο 2014.

Σήμερα, το έργο του Κτηματολογίου μπαίνει στην τελική και πιο κρίσιμη ευθεία, καθώς αφενός έχει προκηρυχθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η κτηματογράφηση του υπόλοιπου της χώρας και αφετέρου έχει δρομολογηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Οριστικών Κτηματολογικών Γραφείων. Για τον λόγο αυτό, αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργού ΠΕΚΑ η παρακολούθηση και υποστήριξη του σημαντικότατου έργου που επιτελείται για τη μετάβαση στη νέα εποχή του Κτηματολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι, με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης μίας περιοχής παύει να ισχύει το σύστημα "Μεταγραφών και Υποθηκών" και αντικαθίσταται με το σύστημα του "Λειτουργούντος Κτηματολογίου". Στο πλαίσιο αυτό, το τοπικό αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο και αναλαμβάνει τη λειτουργία του Κτηματολογίου για την κτηματογραφημένη περιοχή αρμοδιότητάς του. Σε επόμενη φάση, τα μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία θα μετατραπούν σε Οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία.