Eκδοση οικοδοµικών αδειών µέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura.

2014-11-24 13:25

Eκδοση οικοδοµικών αδειών µέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura.

Διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Με την παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3937/2011 ορίστηκε ότι:

5. α) Οικοδοµικές άδειες µέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000 που έχουν νοµίµως εκδοθεί και ισχύουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

β) Αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικών αδειών µέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρµόδιες υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.

γ) Επιτρέπεται η αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας υφιστάµενου κτίσµατος σε µη άρτια οικόπεδα, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης ή του όγκου του.

 

Από την ανάγνωση των διατάξεων καθίσταται σαφές ότι:

1. Οικοδοµικές άδειες µέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000 που έχουν νοµίµως εκδοθεί και ισχύουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ήτοι σύµφωνα µε τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας.

2. Αιτήσεις για έκδοση οικοδοµικών αδειών µέσα στα όρια περιοχών του δικτύου Natura 2000, για τις οποίες έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρµόδιες υπηρεσίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις ήτοι σύµφωνα µε τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής του πλήρους Φακέλου και ανεξαρτήτως των περιορισµών κατά τις διατάξεις του Ν.3937/2011.

3. Επιτρέπεται η αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας υφιστάµενου κτίσµατος σε µη άρτια οικόπεδα, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης ή του όγκου του. Ειδικότερα µε την σχετική διάταξη (περ.γ της παρ.3) θεσπίζεται ότι ακόµη και σε υφιστάµενο κτίριο κατά την έννοια του Ν.4067/2012 επιτρέπεται η αναθεώρηση της άδειας (ορθότερη διατύπωση λαµβάνοντας υπόψη την σχετική διάταξη του Ν.Ο.Κ αλλά και του προϋφισταµένου πλαισίου του Ν.1577/1985 θα ήταν η έκδοση νέας άδειας) εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης ή του όγκου του.

4. Σε περιπτώσεις εκδοθεισών αδειών δόµησης σύµφωνα µε τις οποίες δεν έχουν εκτελεστεί οικοδοµικές εργασίες και δεν υφίσταται υφιστάµενο κτίριο προφανώς επιτρέπεται η αναθεώρηση αυτών κατά τις κείµενες διατάξεις. Άλλωστε κατά το σκοπό των διατάξεων δεν µπορούν να προσβληθούν τα ήδη υφιστάµενα δικαιώµατα πολιτών οι ποίοι είτε είχαν εκδώσει άδεια είτε είχαν υποβάλλει πλήρη φάκελο στην αρµόδια υπηρεσία κατά το χρόνο δηµοσίευσης του Ν.3937/2011. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αυξάνεται η κάλυψη και όγκος σύµφωνα µε την αρχική άδεια.


 

Διαβάστε την ανακοίνωση από το Υ.ΠΕ.ΚΑ.